REMEMBERING SEASONS

EXPOSITIE

REMEMBERING SEASONS

textiles & block prints

31 maart – 22 april 2023
Opening 31 maart van 11.00 – 18.00 uur

[English below]

‘Het terugkerende vaste patroon van de verschillende seizoenen is doorbroken en de noodzaak tot aanpassing aan de nieuwe realiteit is zichtbaar en voelbaar in het dagelijks leven.’ 

Meeta Mastani
Meeta Mastani & Marlies Visser: Remembering Seasons

De kunstenaars reageren in deze expositie op het wereldwijde doorbreken van het vaste patroon van de seizoenen. Deze nieuwe realiteit is zichtbaar en voelbaar in het dagelijks leven. De door de bliksem gespleten solitaire eik in Nederland. De gehalveerde neem boom bedolven onder vers beton in India. Het onvoorspelbare water in de veranderende atmosfeer.

‘We vonden elkaar in het doorbreken van patronen, het toeval en de onvoorspelbaarheid waar we mee geconfronteerd worden, dit vraagt om aanpassingen die we niet kunnen overzien.’

Marlies Visser

Marlies en Meeta werken samen sinds ze in 2015 werden uitgenodigd om onderdeel uit te maken van het Textiel Factorij Art project. Hun werk is inmiddels meermalen geëxposeerd in Nederland en India. Voor deze expositie werkten ze samen met drukkers en ververs bij de vierde generatie traditionele drukkerij Chaubundi in Kaladera, een dorp in de staat Rajasthan in het noorden van India.  

Meeta Mastani

Meeta Mastani is sociaal ondernemer ontwerper en kunstenaar uit New Delhi. Haar prints en stoffen waren onder andere te zien in het V&A Museum in Londen. Meeta maakt gebruik van traditionele Rajasthani-houtblokdruktechnieken om eigentijdse textielontwerpen te creëren. Ze is oprichter van de sociale onderneming Bindaas collective en brengt een grote groep kunstenaars en ambachtslieden samen die op een natuurlijke, bewuste en circulaire manier werken.

Marlies Visser

Marlies Visser is een veelzijdige ontwerper, illustrator, kunstenaar en margedrukker. Marlies denkt en werkt vanuit de inhoud in haar werk en creëert vernieuwing door makers en publiek te verbinden. Ze is medebedenker van het filosofiespel Nomizo, was hoofd bij kunstacademie ArtEZ, oprichter van de Illustratie Biennale en geeft nu creatieve leiding aan de Illustratie Ambassade, het platform voor illustratie en grafische kunst.

#meetamarlies


REMEMBERING SEASONS

textiles & block prints

March 31 – April 22, 2023
Opening March 31 from 11 a.m. – 6 p.m.

‘The recurring fixed pattern of the different seasons has been broken and the need to adapt to the new reality is visible and tangible in everyday life.’

Meeta Mastani

In this exhibition, the artists respond to the worldwide breaking of the fixed pattern of the seasons. This new reality is visible and tangible in everyday life. The solitary oak in the Netherlands, split by lightning. The halved Neem tree buried under fresh concrete in India. The unpredictable water in the changing atmosphere. 

‘We found each other in breaking patterns, the coincidence and the unpredictability that we are confronted with, which requires adjustments that we cannot oversee.’ 

Marlies Visser
Meeta Mastani & Marlies Visser: Work In Progress

Marlies and Meeta have been working together since they were invited in 2015 to be part of the Textiel Factorij Art project. Their work has been exhibited several times in the Netherlands and India. For this exhibition, they collaborated with printers and dyers at the fourth-generation traditional printing house Chaubundi in Kaladera, a village in northern India’s Rajasthan state.

Meeta Mastani

 Meeta Mastani is a social designer and artist from New Delhi. Her prints and fabrics have been shown in the V&A Museum in London. Meeta uses traditional Rajasthani woodblock printing techniques to create contemporary textile designs. She is the founder of the social enterprise Bindaas collective and brings together a large group of artists and craftsmen who work in a natural, conscious and circular way.

Marlies Visser

Marlies Visser is a versatile designer, illustrator, artist and margin printer. She initiated the Illustration Biennale in Haarlem in 2010. Marlies thinks and works from the content in her work and creates innovation by connecting makers and audience. She co-created the philosophy game Nomizo, was department head of art school ArtEZ and is now creative director of the Illustration Embassy, the platform for illustration and graphic arts.

#meetamarlies

Scroll naar boven