De Dis

In het Provinciehuis, Haarlem is de tentoonstelling DIS te zien. Naast het gekozen thema de dis, was het uitgangspunt, de dialoog tussen oudere en jongere kunstenaars die het thema DIS ieder vanuit eigen ervaring vorm zou geven.

In eerste instantie heeft curator Justine le Clercq op uitnodiging van Atrium, Den Haag 10 jongere en 10 gevestigde kunstenaars uitgenodigd aan dit project deel te nemen. Voor de tentoonstelling in Het Provinciehuis heeft Willemijn Faber zes Haarlemse kunstenaars toegevoegd. 

Michel van Overbeeke
m.f. van Overbeeke – Unnamed (2015)

De Dis neemt een centrale plaatsin ons leven in. Het is fascinerend, te zien, hoe twee generaties kunstenaars hier vorm aan hebben gegeven. Dat het laatste avondmaal als onderwerp in een of andere vorm als inspiratiebron heeft gediend bij een aantal deelnemers, behoeft geen betoog. Uiteraard is er wel een eigentijdse twist aan gegeven. Anderen hebben weer inspiratie opgedaan uit: betrokkenheid met het milieu, objecten uit de 17e eeuw, de grens tussen waarheid en fictie, locaties als Pompeii of Coney Island. Kortom een pluriforme benadering die in vele technieken is uitgevoerd. Waar de een kiest voor fotografie, heeft de ander het werk uitgevoerd in olieverf, als installatie, of vastgelegd op video.

Om dit project heen zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven