Exposities

Vincent Verhoef – Les Paysages

Vincent Verhoef

Galerie KRUIS-WEG68 zal in verband met de aangescherpte corona maatregelen tot nader order gesloten zijn.  De tentoonstelling van Vincent Verhoef is nog tot eind april 2020 te bezichtigen, na het maken van een telefonische afspraak. Bel daarvoor 06-5356.6594 of 06-1310.3637. 

KUNSTHANDEL KRUIS-WEG68-HAARLEM

TOONT DE SCHILDERIJEN EXPOSITIE

‘LES PAYSAGES’

VINCENT VERHOEF

Het woord landschap betekende oorspronkelijk: geschept land. Het land dat tegen de zee wordt gegooid met een schop. Het oud Friese woord werd verbasterd in het Engels tot landskep. Nu is de betekenis van landschap niet langer zo specifiek, integendeel.

OPENING: vrijdag 6 maart 2020 om 16.00 uur. Het openingswoord wordt uitgesproken door Becket Flannery.

Les Paysages

Verhoef, geboren in Friesland, toont in Les Paysages een serie recente schilderijen. In de Franse titel van de tentoonstelling weerklinkt een soort bourgeois sentiment, maar paysage behelst ook een meer politieke aanduiding van een bepaald stuk land. Een stuk land dat betekenis krijgt door een administratief kader waarmee het zich van omringende stukken land onderscheid. Paysage en schilderkunst bestaan beide bij de gratie van het kader. Het kader is het middel dat de verschillende delen van elkaar te scheidt: het landschap of het doek als partes extra partes.

Verhoef hanteert de titel Les Paysages als een schetsmatige noemer waaronder de werken gelezen kunnen worden. Een aantal werken in de tentoonstelling spelen een ondubbelzinnig spel met de geschiedenis en de conventies van de landschapsschilderkunst als genre. Andere werken kunnen opgevat worden als een soort aantekeningen in de marges buiten het kader van de paysage. Misschien kan de bezoeker met deze elementen een eigen spel spelen.

Vincent Verhoef

Vincent Verhoef (Nederland, 1982) is een kunstenaar en kunsthistoricus die woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie en de Jan van Eyck Academie. Verhoef’s recente werk was te zien in galerie Akinci, galerie Fons Welters, puntWG en Bradwolff Projects in Amsterdam en in galerie The Breeder en Hot Wheels Projects in Athene. Hij filmde zichzelf terwijl hij het terras van zijn huis in Athene schoonveegt en wijdde een neonlicht aan de Romeinse keizer Julianus Apostata. Hij leest nog steeds Michel Foucault omdat het einde van de moderniteit nooit helemaal lijkt te gebeuren. Sinds 2012 is hij betrokken bij artspace rongwrong in Amsterdam.

Openingstijden

Galerie KRUIS-WEG68 is geopend van donderdag t/m zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. De expositie  Les Paysages is te bezoeken van 7 maart tot 11 april 2020.

 

De visie van Marissa Evers

Dinsdag 4 februari verscheen er weer een mooi stuk in het Haarlems Dagblad. Redacteur Nuel Gieles liet zijn licht schijnen over de expositie van Marissa Evers: ´Long distance’. Wij denken zelf dat je nog meer interesse in haar werk gaat krijgen na het lezen van deze achtergronden. En dat kan ook…

De expositie is te zien t/m 29 februari 2020 en we zijn geopend op donderdag t/m zaterdag van 11.00 – 18.00 uur.

Marissa Evers

Haarlems Dagblad, 4 februari 2020. Redacteur: Nuel Gieles, Fotografie: Toussaint Kluiters

Tentoonstelling ‘long distance’ – Marissa Evers

Marissa Evers

Van 31 januari t/m 29 februari 2020 zal Marissa Evers met haar tentoonstelling ‘long distance’ te gast zijn in Galerie KRUIS-WEG68. Een feestelijke opening is georganiseerd op 31 januari. Aanvang  16.00 uur. De stadsarchitect van de gemeente Haarlem, de heer Willem Hein Schenk, zal hier de opening verrichten. 

long distance

In de expositie ‘long distance’ wordt een selectie van Marissa Evers werk van de afgelopen 3 jaar getoond. Het gaat om driedimensionale tekeningen, tekeningen op papier en schaalmodellen.

Marissa Evers
Schaalmodel | formaat: 10 x 15 cm | Techniek: foamboard, spelden | jaar: 2017

Een nieuwsgierig, onderzoeksmatige houding ligt ten grondslag aan Marissa Evers’ werk. Als tekenaar en beeldhouwer verbindt zij deze werkwijze tot een eigenzinnig interdisciplinair vormentaal, waar plaats en tijd een diffuus begrip is. Ze is gefascineerd door de metropool en de sporen die mensen hierin achterlaten. In haar werk verbeeldt ze haar visie van de stad, maar laat ook de gemoedstoestanden en emoties ervan zien. Terugkerende onderwerpen zijn stadsschappen en architectuur in brede zin, vernauwend naar detailopnames van gebouwen, straten, film-stills en interieurs.

Marissa Evers
titel: long distance (detail) | formaat: 182 x 122 x 6 cm | techniek: diverse hardheden grafietpotlood op bewerkte houten panelen; gefixeerd | jaar: 2019

De recente werken omvatten panelen met Brutalistische architectuur als uitgangspunt: een dystopische setting waarin de sfeer, ervaring en de herinnering of het idee van stadsgezichten een centrale rol spelen.

Marissa Evers

Evers studeerde aan de Academie voor Kunst & Vormgeving in ’s Hertogenbosch, de College of Art in Edinburgh en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ze exposeerde o.a. in het Gemeentemuseum Den Haag, Kunstfort Vijfhuizen, Center for Contemporary Non-Objective Art (Brussel), Re: Rotterdam Art Fair, Galerie Franzis Engels (Keulen), 37PK (Haarlem), Cabin (Antwerpen) en Cityscapes Gallery (Amsterdam).

Openingstijden

Galerie KRUIS-WEG68 is geopend op donderdag t/m zaterdag van 11.00 – 18.00  uur en is op afspraak te bezoeken.

pietsjanke fokkema in Galerie KRUIS-WEG68

Op vrijdag 29 november is onder grote belangstelling de expositie van pietsjanke fokkema geopend door schrijver en gastcurator Joost Pollmann.  Zijn speech is hieronder nog een keer rustig na te lezen. 

De expositie ONTKNOPINGEN is nog te bezoeken t/m 4 januari 2020.

pietsjanke fokkema in KRUIS-WEG68

Pietsjanke is op 14 december en 4 januari aanwezig in Galerie KRUIS-WEG68 van 15.00 – 17.00 uur.  Een mooie gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Haar boek Utwrydsk ligt hier te koop en kan dan ook door pietsjanke worden gesigneerd. Ook is de film van Marja Sonneveld “het ís niet ver weg”  over pietsjanke nu te zien in de galerie.

pietsjanke fokkema
Boekpresentatie in Teylers Museum
pietsjanke fokkema
pietsjanke fokkema in KRUIS-WEG68

Speech: Ontknopingen | Joost Pollmann

Deze tentoonstelling is nogal informeel ontstaan. Pietsjanke en ik waren in de galerie vanwege de vernissage van Erik de Bree, waar het toen ook al zo druk was. Pietsjanke zei tegen mij: “Ik zou hier wel eens willen exposeren” en verliet het pand. Toen iedereen weg was, en ikzelf nog steeds niet, zei ik tegen Joke en Michel: “Pietsjanke zou hier wel eens willen exposeren”, waarop Joke zonder 1 seconde na te denken antwoordde dat dit een goed idee was, mits ik de tentoonstelling zelf zou cureren.

Aldus geschiedde.

Op een mooie dag in mei stapte ik met Joke en Michel in de auto om via een merkwaardige omweg, namelijk helemaal via Zuid-Holland, naar Bovenkarspel te rijden en een werkbezoek te brengen aan het atelier van Pietsjanke. Ik ken haar werk goed, maar toch was ik heel verrast over wat ze ons daar liet zien: lange wanden vol tekeningen, objectjes en textiele werken die een complex maar samenhangend universum vormen.

In 2011 heb ik bij Mirjam Hijstek thuis een lezing gegeven over Pietsjankes tekeningen en de rol die een mysterieuze ridderfiguur daar toen nog in speelde, en twee jaar terug gaf ik in Museum de Buitenplaats in Eelde opnieuw een lezing, nu over haar grote, neo-renaissancistische tekening ‘Het kwaad kruipt onder de huid’. De titel van mijn lezing luidde: ‘Mengelmoeskunst met grasscheutjes’, waarin ik probeerde de talloze plantaardige en kunsthistorische motieven in haar pastiche te duiden. De rijkdom aan associaties van die bewuste tekening keert terug in ‘Ontknopingen’.

In december 2017 maakte pietsjanke fokkema in het Fries Museum de installatie Utwrydsk, waarmee ze onderzoek deed naar haar afstamming van moederszijde. Ze maakte meer dan honderdvijftig tekeningen, een boekje en een paar ruimtelijke werken, die te maken hebben met de Friese cultuur en haar familieverleden. Voor het boek Utwrydsk dat vanmiddag in Teylers Museum is gepresenteerd heeft ze die tekeningen geordend en daarbij, zegt ze

Het doek hangt in het trappenhuis. Hele klus geweest, gelukkig is het gelukt. Het is een monumentaal gezicht. Op de foto is dat niet zo goed te zien. We zijn er blij mee. , sterk gelet op het ritme van de beelden. Ik citeer: Het gaat om de bewegingen die de werken met elkaar genereren.

Om die mentale bewegingen te volgen, moet je meegaan in haar associatieve werkwijze. Er zijn een paar ijkpunten die daar een hoofdrol in vervullen, zoals het perenboompje in haar moestuin aan de rand van Enkhuizen, dat een toonbeeld is van vertakkingen en afsplitsingen; het ingewikkelde lijnenspel in die boom keert terug in het touwwerk van de schepen uit de vissershaven van IJmuiden waar Pietsjanke lange tijd gewoond heeft. De takken en de touwen zijn weer verwant aan de draden die de mens met zijn (of haar) voorouders verbinden, onzichtbare verbindingen die Pietsjanke op drie verschillende manieren met gekleurde wol heeft gevisualiseerd. Zo abstraheert ze haar autobiografie, tot er een handvol motieven van overblijft. Als laatste van die motieven noem ik de hemelkaart, die lijnen trekt tussen planeten, sterren en ons eigen levenslot, zoals Pietsjanke in deze tentoonstelling ook microkosmos en macrokosmos aan elkaar koppelt.

Het is nu veel te druk om al die vondsten te ontknopen, dus kom nog ’n keertje terug, de tentoonstelling is tot 4 januari te zien!

Ontknopingen | nieuw werk van pietsjanke fokkema

Van 29 november t/m 4 januari 2020 is bij Galerie KRUIS-WEG68: ‘Ontknopingen’ met nieuw werk van pietsjanke fokkema te zien. De opening zal op vrijdag 29 november om 17.15 uur worden verricht door schrijver en gastcurator Joost Pollmann.

Ontknopingen

Vertakkingen van bomen. Het touwwerk van schepen. Lijnenspel in een tekening. Onzichtbare draden die de mens met zijn voorouders verbinden. Het kleinste atoom herhaalt de grootste planeet. Alles is verknoopt.

De naam pietsjanke is verbonden met familie uit een Fries verleden. En er groeit een perenboom in haar moestuin. Toen ze nog in IJmuiden woonde, hingen de visnetten onder haar raam te drogen. Hoe deze dingen elkaar weten te vinden, ziet u op de tentoonstelling Ontknopingen in Galerie KRUIS-WEG68, Haarlem.

pietsjanke

pietsjanke fokkema

pietsjanke fokkema maakt tekeningen met potlood; vooral kleine tekeningen die ze in samenhang brengt met ruimtelijk werk, op een muur of in een ruimte. De werken reageren op elkaar en genereren met elkaar de betekenissen. Er ontstaat een avontuurlijk en speels karakter; in de samenstelling en in de werken zelf. De onderliggende structuur is het netwerk van verbindingen: hoe alles met alles verbonden is; van het alledaagse tot het kosmische; van scheepstouwen tot familieverbanden.

Boekpresentatie Utwrydsk

Voorafgaand aan de opening bij Galerie KRUIS-WEG68 is de presentatie van het boek van pietsjanke fokkema getiteld: Utwrydsk bij het Teylers Museum van 15.00 tot 16.30 uur. Deze presentatie wordt gehouden in de Gehoorzaal. Als u zich hiervoor meldt bij de entree is er geen entree verschuldigd. Bent u daarbij aanwezig dan kunt u aansluitend de opening bij Galerie KRUIS-WEG68 bezoeken.

Het boek Utwrydsk is gemaakt n.a.v. de opdracht die pietsjanke fokkema kreeg van het Fries Museum om een installatie voor dit museum te maken. Deze installatie getiteld ‘Utwrydsk’ heeft het museum in 2017 getoond in een van de zalen.

Het boek is een kunstwerk op zich en laat de werken opnieuw zien waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van het omslaan van de pagina’s, van het na elkaar bekijken van de beelden, van de bladgrootte en van het doorsnijden van de pagina’s.

Onderdeel van de presentatie bij Teylers Museum is een interview én een film vertoning over de installatie Utwrydsk en het werk van pietsjanke fokkema. Het boek (uitgegeven door uitgever Jap Sam Books)  is dan ook te koop bij Galerie KRUIS-WEG68.

Scroll naar top