jan polak

cropped-logo_klein_3.png

Jan Polak …….…net zo lang door tot er een subtiel ruimtelijk samenspel van onderdelen tot stand is gekomen’

Jan toont werk dat op het eerste gezicht op pure optische symmetrie afstevent. Een schetsmatig diagonaal rasterpatroon, waarin de illusie van ruimte al besloten ligt, vormt het begin van een langdurig en handmatig proces waarin afwisselend transparante en dekkende verflagen elkaar opvolgen. Met minieme verschuivingen in lijn, kleur en restruimte bereikt hij dat subtiel ruimtelijk spanningsveld waarin het vlak van het schilderij lijkt op te bollen, dan wel lijkt zijn werk in ongrijpbare gelaagdheid de ruimte in te zweven.

tekst uit: Slow Freeze 2013-10-01