Barbara de Vries – “The Mystery of Life”

  28 april t/m 11 juni 2016 “Life” bestaat niet alleen uit schoonheid en verval, maar is met name ondoorgrondelijk. Barbara de Vries heeft met deze serie het onbevattelijke mysterie en het ondoorgrondelijke des levens op sfinxachtige wijze willen vastleggen.     Binnen dit project toont zij werken die verder gaan dan het fysieke beeld. […]